התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק טז -

פסוק ג

שיתוף
וישכב שמשון, עד-חצי הלילה, ויקם בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער-העיר ובשתי המזוזות, וייסעם עם-הבריח וישם על-כתפיו; ויעלם אל-ראש ההר, אשר על-פני חברון. 

גודל כוחו של שמשון