התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק טז -

פסוק כח

שיתוף
ויקרא שמשון אל-יהוה, ויאמר:  אדוניי יהוה זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה, האלוהים, ואינקמה נקם-אחת משתי עיניי, מפלשתים. 

אחרי הרצח המזעזע של משפחת פוגל ראיתי צורך להזכיר את חובת הנקמה באויבנו. הנקמה, כמו נקמת שמשון, תוכל להגיע רק בסיעתא דשמיא