התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך, ותהי-לו סוכנת; ושכבה בחיקך, וחם לאדוני המלך.