התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ולא-עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית; וגם-הוא טוב-תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. 

לא העציבו את הימים שהוא אמר, כי ככה הוא עשה וגם הוא טוב: תואר מאוד ואתו ילדה אחרי אבשלום