התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ויהיו דבריו--עם יואב בן-צרויה, ועם אביתר הכוהן; ויעזרו, אחרי אדונייה. 

יואב זה אחלה שם