התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ועתה, לכי איעצך נא עצה:  ומלטי, את-נפשך, ואת-נפש בנך, שלמה. 

פגשתי את עמוס והוא שיגע אותנו