התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
לכי ובואי אל-המלך דויד, ואמרת אליו הלוא-אתה אדוני המלך נשבעת לאמתך לאמור, כי-שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יישב על-כיסאי; ומדוע, מלך אדונייהו. 

מלך דוד