התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
ויזבח שור ומריא-וצאן, לרוב,   ויקרא לכל-בני המלך, ולאביתר הכוהן וליואב שר הצבא; ולשלמה עבדך, לא קרא.