התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ג -

פסוק כה

שיתוף
ויאמר המלך, גזרו את-הילד החי לשניים; ותנו את-החצי לאחת, ואת-החצי לאחת. 

שלמה פעל בחכמה בכך שהציע גזר דין הזוי רק כדי לבדוק את תגובת הנשים. זה אחד הדברים שאפשר ללמוד ממנו.