התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ד -

פסוק יג

שיתוף
בן-גבר, ברמות גלעד; לו חוות יאיר בן-מנשה אשר בגלעד, לו חבל ארגוב אשר בבשן--שישים ערים גדולות, חומה ובריח נחושת.   

כי בעזרת ה' יביא לי ה' ליאיר שפע