התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ה -

פסוק כ

שיתוף
ועתה צווה ויכרתו-לי ארזים מן-הלבנון, ועבדיי יהיו עם-עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככול אשר תאמר:  כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות-עצים--כצידונים.