התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ה -

פסוק כו

שיתוף
ויהוה, נתן חכמה לשלמה, כאשר, דיבר-לו; ויהי שלום, בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית, שניהם. 

הפטרתה של הפרשה בה נולתי וזו חלק מן הסיבה שאני קרוי שלמה