התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצריים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני, למלוך שלמה, על-ישראל; וייבן הבית, ליהוה. 

אני שמח שהשם שלי מופיע בתנך