התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ז -

פסוק ג

שיתוף
וספון בארז, ממעל על-הצלעות אשר על-העמודים, ארבעים, וחמישה--חמישה עשר, הטור.