התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק י -

פסוק ב

שיתוף
ותבוא ירושלימה, בחיל כבד מאוד, גמלים נושאים בשמים וזהב רב-מאוד, ואבן יקרה; ותבוא, אל-שלמה, ותדבר אליו, את כל-אשר היה עם-לבבה. 

בפסוק זה מופיעה המילה בשמים ושמי הוא אחד הבשמים.