התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויפשע מואב בישראל, אחרי מות אחאב. 

אנו אנשי ישע נביא ישועה לישראל.