התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
וייפול אחזיה בעד השבכה, בעלייתו אשר בשומרון--ויחל; וישלח מלאכים, ויאמר אליהם לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם-אחיה, מחולי זה.