התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם, ודיברתם אליו כה אמר יהוה, המבלי אין-אלוהים בישראל אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון; לכן המיטה אשר-עלית שם, לא-תרד ממנה--כי-מות תמות. 

שהפסוק הוא נהדר ומתמצת את חומרת מצבה של האומה