התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
וידבר אליהם--מה משפט האיש, אשר עלה לקראתכם; וידבר אליכם, את-הדברים האלה. 

מה משפט האיש. שלוש מלים וככ הרבה צפון בן.