התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ויענה אלייהו, וידבר אל-שר החמישים, ואם-איש אלוהים אני, תרד אש מן-השמיים ותאכל אותך ואת-חמישיך; ותרד אש מן-השמיים, ותאכל אותו ואת-חמישיו.