התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
וישב, וישלח שר-חמישים שלישים--וחמישיו; ויעל ויבוא שר-החמישים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אלייהו, ויתחנן אליו וידבר אליו, איש האלוהים, תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך.