התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
הנה ירדה אש, מן-השמיים, ותאכל את-שני שרי החמישים הראשונים, ואת-חמישיהם; ועתה, תיקר נפשי בעיניך. 

הוא שר - ואני שר. וכולנו שרים שיר אחד גדול