התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
ויראוהו בני-הנביאים אשר-ביריחו, מנגד, ויאמרו, נחה רוח אלייהו על-אלישע; ויבואו, לקראתו, וישתחוו-לו, ארצה.