התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ויאמרו אליו הנה-נא יש-את-עבדיך חמישים אנשים בני-חיל, ילכו נא ויבקשו את-אדוניך--פן-נשאו רוח יהוה, וישליכהו באחד ההרים או באחת הגיאיות; ויאמר, לא תשלחו.