התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
וילך וישלח אל-יהושפט מלך-יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי--התלך איתי אל-מואב, למלחמה; ויאמר אעלה, כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסיי כסוסיך.