התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ה -

פסוק יח

שיתוף
לדבר הזה, יסלח יהוה לעבדך--בבוא אדוני בית-רימון להשתחוות שמה והוא נשען על-ידי, והשתחוויתי בית רימון, בהשתחוויתי בית רימון, יסלח-יהוה לעבדך בדבר הזה.