התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
ויהי האחד מפיל הקורה, ואת-הברזל נפל אל-המים; ויצעק ויאמר אהה אדוני, והוא שאול.