התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ו -

פסוק יז

שיתוף
ויתפלל אלישע, ויאמר, יהוה, פקח-נא את-עיניו ויראה; ויפקח יהוה, את-עיני הנער, וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש, סביבות אלישע. 

קצת מיסטי , ועם זאת מעניין :

פסוק זה מהווה בעיני את אחד התעלומות הגדולות של המקרא .
אם ננסה לדמיין לרגע במוחנו את שיחת אלישע ונערו ללא פרשנות דתית , כלומר נתאר את מה שראה הנער באופן אובייקטיבי , נשאלת השאלה מה בעצם היה הדבר שאותו ראו אלישע ונערו , ומדוע היה צורך לפקוח את עיני הנער כדי לראות זאת !

מי שקרא אי פעם את אחד מספריו של אריך פון דניקן בוודאי יתלהב מפסוק זה , אשר יכול להוות בסיס לסיפור בדיוני . אם ננסה לרגע להיכנס למוחו של אדם מתקופת המקרא , ייתכן כי התיאורים שבהם השתמש כדי לתאר את מה שראה היו נשגבים מבינתו , ולכן היה יכול לתאר אותם אך ורק בצורה פרימיטיבית .

כעת אני שואל את עצמי מהו הדבר הזה ? רכב חלל ?
מדוע היה ההר מלא ברכבי חלל ?
האם הם היו נסתרים ? האם רק לאלישע הייתה הטכנולוגיה לראות אותם ? האם חשף אלישע את הטכנולוגיה הזו אך ורק לנערו ?

שאלות למחשבה ...