התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ו -

פסוק לב

שיתוף
ואלישע יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו; וישלח איש מלפניו, בטרם יבוא המלאך אליו והוא אמר אל-הזקנים הראיתם כי-שלח בן-המרצח הזה להסיר את-ראשי, ראו כבוא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת, הלוא קול רגלי אדוניו אחריו. 

אחד הפסוקים הארוכים אם לא ה