התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ט -

פסוק ג

שיתוף
ולקחת פך-השמן, ויצקת על-ראשו, ואמרת כה-אמר יהוה, משחתיך למלך אל-ישראל; ופתחת הדלת ונסת, ולא תחכה.