התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק י -

פסוק ה

שיתוף
וישלח אשר-על-הבית ואשר על-העיר והזקנים והאומנים אל-יהוא לאמור, עבדיך אנחנו, וכול אשר-תאמר אלינו, נעשה:  לא-נמליך איש, הטוב בעיניך עשה. 

במילים ואשר על-העיר מופיעים הטעמים ירח בן יומו - קרני פרה.