התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק י -

פסוק ל

שיתוף
ויאמר יהוה אל-יהוא, יען אשר-הטיבות לעשות הישר בעיניי--ככול אשר בלבבי, עשית לבית אחאב:  בני רביעים, יישבו לך על-כיסא ישראל.