התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יא -

פסוק א

שיתוף
ועתליה אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה; ותקם, ותאבד, את, כל-זרע הממלכה. 

ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אבל בין השורות ניתן לקרוא את סיפורם של המפסידים/ות המושתקים/ות. נשים אמיצות וחזקות ושרצו גם הן במושכות השלטון...