התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יב -

פסוק ב

שיתוף
בשנת-שבע ליהוא, מלך יהואש, וארבעים שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, צביה מבאר שבע. 

גם טוהר-צביה נולדה בבאר שבע