התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יג -

פסוק ב

שיתוף
ויעש הרע, בעיני יהוה; וילך אחר חטאות ירובעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--לא-סר ממנה.