התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יג -

פסוק יד

שיתוף
ואלישע חלה את-חולייו, אשר ימות בו; ויירד אליו יואש מלך-ישראל, ויבך על-פניו ויאמר, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. 

אלישע הוא הדמות לחיקוי בעיניי: התחנך מאליהו, אשר פעל בעיקר בדרכי כוח ואלימות, ולא הצליח במשימותיו. אלישע למד מטעויותיו של רבו, ולאורך כל חייו פעל בדרכי נחת ושלום, עזרה וסיוע. בטרם עלה אליהו לשמים, אלישע ביקש ממנו ויהי נא פי שניים ברוחך אליי. משמעות הביטוי 'פי שניים' זה לקבל את חלק הבכור בירושה, המקבל פי שניים מאחיו האחרים. אך אלישע הצליח לקבל פי שניים במובן של היום, כפליים מאשר לאליהו. וכך אלישע הצליח בכל פועליו. פסוק זה ממחיש זאת בצורה נפלאה: אלישע עומד למות, לאחר כל מה שעשה, ובא אליו יואש מלך ישראל, אשר לא 'הוגדר' עי סופר ספר מלכים בתור מלך טוב, שעשה הטוב בעיניי ה'. אך בכל זאת, המלך בוכה על כך שאלישע עומד לעזוב אותו, ונותן לו את הכבוד הגדול ביותר שיכול- מצטט את דבריו של אלישע. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו אלו מילים שצעק אלישע לאחר שראה את אליהו רבו עולה ברכב וסוסי אש השמימה. כשאליהו הלך, השראת השכינה נלקחה עימו. כאן יואש מלך ישראל אומר לאלישע שהוא מכיר בכך שאלישע הצליח להחזיר את השכינה, והוא מפחד שהיא תסתלק שוב עם מותו. זה מראה את הכבוד והאהדה והאהבה שרכש מלך ישראל, ואיתו כל עם ישראל, כלפי אלישע הנביא.