התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק יד -

פסוק יח

שיתוף
ויתר, דברי אמציהו:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה. 

מי יודע מה העתיד צופן לי? העבר והעתיד מתמזגים להוויה אחת...