התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק א -

פסוק א

שיתוף
איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם--הייתה, כאלמנה; רבתי בגויים, שרתי במדינות--הייתה, למס.   

אני סבורה שפסוק זה מזכיר לנו שברוך השם שהעיר כבר אינה יושבת בדד.