התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
דרכי ציון אבילות, מבלי באי מועד--כל-שעריה שוממין, כוהניה נאנחים; בתולותיה נוגות, והיא מר-לה.   

איכה