התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
זכרה ירושלים, ימי עונייה ומרודיה--כול מחמודיה, אשר היו מימי קדם; בנפול עמה ביד-צר, ואין עוזר לה--ראוה צרים, שחקו על משבתיה.