התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
לא אליכם, כל-עוברי דרך--הביטו וראו, אם-יש מכאוב כמכאובי אשר עולל לי:  אשר הוגה יהוה, ביום חרון אפו.