התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
סילה כל-אביריי אדוניי בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי; גת דרך אדוניי, לבתולת בת-יהודה.   

משקף מאוד