התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
בילע אדוניי ולא חמל, את כל-נאות יעקוב--הרס בעברתו מבצרי בת-יהודה, הגיע לארץ; חילל ממלכה, ושריה.