התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
גדע בחורי-אף, כול קרן ישראל--השיב אחור ימינו, מפני אויב; ויבער ביעקוב כאש להבה, אכלה סביב.