התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
ויחמוס כגן שוכו, שיחת מועדו; שיכח יהוה בציון מועד ושבת, וינאץ בזעם-אפו מלך וכוהן.