התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
זנח אדוניי מזבחו, ניאר מקדשו--הסגיר ביד-אויב, חומות ארמנותיה; קול נתנו בבית-יהוה, כיום מועד.