התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
נביאייך, חזו לך שוא ותפל, ולא-גילו על-עוונך, להשיב שבותך; ויחזו לך, משאות שוא ומדוחים.