התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
ספקו עלייך כפיים, כל-עוברי דרך--שרקו ויניעו ראשם, על-בת ירושלים:  הזאת העיר, שיאמרו כלילת יופי--משוש, לכל-הארץ.