התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
צעק ליבם, אל-אדוניי; חומת בת-ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה--אל-תיתני פוגת לך, אל-תידום בת-עינך.