התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איכה - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ראה יהוה והביטה, למי עוללת כה:  אם-תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם-ייהרג במקדש אדוניי כוהן ונביא.